fbpx

Algemene Voorwaarden

Mister Moret Photography
Astridlaan 9
8310 Assebroek
info@mistermoret.be
+32 (0)496 36 23 88
BTW BE 0518.852.406

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Mister Moret Photography. Bij het plaatsen van een bestelling of het reserveren van een fotoshoot stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mister Moret Photography aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen staan vermeld in EURO, inclusief BTW.

Bij het aanpassen van een formule ontvangt de klant vrijblijvend een offerte. Gaat de klant hiermee akkoord dan is deze na ondertekening bindend.

De vermelde prijzen kunnen door Mister Moret Photography op elk moment worden gewijzigd. Bij de reeds vastgelegde fotoshoots blijft de prijs op het moment van reservatie geldig.

Bestellen en Reserveren

 

  • Fotoshoot

Na het reserveren van een fotoshoot wordt een datum vastgezet en ontvang je een voorschotfactuur. Deze dient betaald te worden binnen de 14 dagen na ontvangst en ten laatste 2 dagen voor de fotoshoot.

Na ontvangst van de betaling staat de fotoshoot definitief ingepland.

 

  • Webshop

Algemene producten in de webshop kunnen besteld worden door deze in de winkelwagen te plaatsen.

Producten op maat kunnen worden besteld via email info@mistermoret.be of telefoon +32 (0)496 36 23 88. Samen worden de mogelijkheden besproken.

Ondanks het feit dat de website en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mister Moret Photography niet. Mister Moret Photography is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mister Moret Photography is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor alle verkopen via het platform Werk aan de Muur, gelden de algemene voorwaarden van Werk aan de Muur!

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. formules, producten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Mister Moret Photography.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mister Moret Photography. Mister Moret Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Betalen

 

  • Fotoshoot

Na het reserveren van een fotoshoots ontvangt u een voorschotfactuur. Deze is doorgaans 50% van de totale kostprijs. Na de fotoshoot ontvangt u de restfactuur.

Beide facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst. Er wordt slechts overgegaan tot het bewerken en doorsturen van foto’s na ontvangst van deze betaling.

Extra aankopen worden via een afzonderlijke factuur geregeld.

De betaling aan Mister Moret Photography gebeurt per overschrijving op volgend rekeningnr.: BE23 0018 8322 5391 met vermelding van het factuurnummer.

 

  • Webshop

Na het selecteren van het door u gewenste product komt deze in de winkelmand terecht. Via de winkelmand kan u overgaan tot de definitieve aankoop.

Tijdens dit proces krijgt u doorgestuurd naar de betaalpagina. U heeft de keuze uit volgende betaalmogelijkheden:

 

  • Bancontact
  • KBC/CBC-betaalknop
  • Belfius betaalknop
  • Overschrijving: Hiervoor krijgt u na het plaatsen van uw bestelling de betalingsgegevens via mail.

Mister Moret Photography is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Levering en Uitvoering

 

  • Fotoshoot

Na betaling van de factuur worden de foto’s naar door Mister Moret Photography bewerkt volgens zijn eigen stijl. Aangepaste bewerkingen kunnen worden aangevraagd tegen een meerprijs.

De klant krijgt een selectie foto’s te zien, waaruit zij hun foto’s kunnen kiezen. De gekozen foto’s ontvang je zowel in groot (afdruk) als in klein (soc. med.) formaat.

Bij het online plaatsen van foto’s gebruik je de foto’s in klein formaat met watermerk. De foto’s in groot formaat dienen enkel om te gebruiken voor afdruk voor persoonlijke doeleinden.

De klant ontvangt de foto’s in jpg formaat en mogen niet verder bewerkt of aangepast worden. Dit betekend, geen instagram filters of dergelijke.

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

De foto’s genomen tijdens een fotoshoot kunnen gebruikt worden voor het aanvullen van het portfolio van Mister Moret Photography en kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als je dit liever niet hebt kan je dit via mail laten weten.

Mister Moret Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt tijdens een fotoshoot.

 

  • Webshop

De geplaatste bestellingen worden door Mister Moret Photography zo snel mogelijk verwerkt. Is er een product niet op voorraad, wordt u hiervan via mail op de hoogte gebracht.

De bestellingen worden verstuurd naar het door u gekozen adres.

De verzendkosten worden u meegedeeld in uw winkelwagen, voor het bevestigen van uw aankoop.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Mister Moret Photography.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Mister Moret Photography was geboden.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mister Moret Photography.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mister Moret Photography te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Annuleren van Fotoshoot

Een fotoshoot kan enkel per mail of per telefoon worden geannuleerd mits een geldige reden. Mister Moret Photography rekent hiervoor geen kosten aan als de annulatie binnen de 7 dagen voor de geplande fotoshoot.

Bij een annulatie minder dan 7 dagen voor de geplande fotoshoot, geldt de voorschotfactuur als compensatie.

Herroepingsrecht Webshop

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor particuliere Klanten die artikelen online aankopen bij Mister Moret Photography. Dit is niet van toepassing voor professionele klanten.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt (goederen) of 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst (diensten).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Mister Moret Photography, Astridlaan 9, 8310 Assebroek, België +32 (0)496 36 23 88, info@mistermoret.be,via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Mister Moret Photography heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Mister Moret Photography, Astridlaan 9, 8310 Assebroek, België.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mister Moret Photography zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Mister Moret Photography alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Mister Moret Photography op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Mister Moret Photography wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Mister Moret Photography geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Mister Moret Photography betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Auteursrecht en gebruik van de foto’s

Alle foto’s blijven het intellectuele eigendom van Mister Moret Photography. Na betaling krijgt de klant het recht de foto’s te gebruiken en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Bij commercieel gebruik van de foto’s zonder uitdrukkelijke toestemming van Mister Moret Photography, worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Privacy

De door u meegedeelde persoonsgegevens wordt door Mister Moret Photography verzamelt en verwerkt voor klanten- en orderbeheer o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (bv. nieuwsbrief).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mister Moret Photography, Astridlaan 9, 8310 Assebroek, België, info@mistermoret.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Mister Moret Photography, Astridlaan 9, 8310 Assebroek, België, info@mistermoret.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Mister Moret Photography heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Mister Moret Photography houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@mistermoret.be.

Klantenservice

De klantendienst van Mister Moret Photography is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)496 36 23 88, via e-mail op info@mistermoret.be of per post op het volgende adres Astridlaan 9, 8310 Assebroek, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Mister Moret Photography om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mister Moret Photography. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

De inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Rechts klikken is uitgeschakeld.